Інформація про НМЦ ПТО

logo nmc 01 18

  


ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

   

    Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Закарпатській області (НМЦ ПТО) створений у січні 2000 року у відповідності до наказу Міністерства освіти України від 13.07.1999 р. № 251 та в порядку експерименту був безпосередньо підпорядкований заступнику начальника управління освіти і науки обласної державної адміністрації, який, за сумісництвом, призначений виконуючим обов’язки директора Центру.
   Таке поєднання мало на меті підвищення ефективності управління державними професійно-технічними навчальними закладами шляхом зосередження в одних руках лінійного та методичного керівництва системою профтехосвіти області.
   На початковому етапі експерименту у складі управління освіти і науки облдержадміністрації функціонував окремий відділ професійно-технічної освіти, який із вересня 2003 року був реорганізований у сектор, але поступово його функції майже в повному обсязі перейшли до НМЦ ПТО. Таким чином, центр, фактично, перетворився на обласний орган управління ПТО.
   У цей період вдалося дещо стабілізувати управління державними професійно-технічними навчальними закладами, зберегти матеріально-технічну базу, мережу навчальних закладів. Відродилася і методична робота. Однак, у цілому, експеримент показав недоцільність об’єднання обласного органу управління галуззю професійно-технічної освіти і обласного навчально-методичного центру ПТО.
   Колектив НМЦ ПТО поповнюється досвідченими фахівцями-методистами, які стали організаторами обласних методичних заходів: олімпіад, конкурсів, створення й упровадження інноваційних проектів, надається інформаційно-методична допомога через вебсайт НМЦ ПТО, інформаційно-методичний збірник «Вісник», видавництво якого почалося з 2003 року.
   У 2005 р. Закарпатська область серед пілотних областей, працівники Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти разом із двома закладами ПТО взяли участь у реалізації Українсько-канадського проекту «Децентралізація управління професійним навчанням в Україні».
   У квітні 2009 року створено інформаційно-аналітичний відділ, який здійснює моніторингові та статистичні дослідження, забезпечує інформаційний супровід діяльності професійно-технічних навчальних закладів, займається видавничою діяльністю.
   Невід’ємною частиною роботи НМЦ ПТО є участь у Всеукраїнських конкурсах, виставках та фестивалях, проведенні масових регіональних методичних заходів. Зокрема:
  2015 р. – Профорієнтаційний захід «Свято професії», у ході якого пройшов круглий стіл «Формування кадрового потенціалу та якісна підготовка кваліфікованих робітників для економіки регіону»;
   2016 р. – методичний захід «Палітра досвіду методиста ПТНЗ з організації роботи методичних комісій»;
   2018 р. – Профорієнтаційний вернісаж «Робітнича професія – крок до успіху»;
   2019 р. – Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Сприяння розвитку професійної компетентності педагогічних працівників як засобу підвищення якості освітніх послуг в умовах інноваційного середовища системи ПТО», конкурс творчих учнівських проєктів «Світ професій: очима молоді»;
   2020 р. – методичний онлайн-захід «Сучасні технології навчання: професійне зростання та творчий пошук».
   За результатами підсумкових методичних заходів видаються збірки статей та організовується виставка методичних напрацювань педагогічних працівників.
   Спільне завдання Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти та закладів професійної (професійно-технічної) освіти – якісна підготовка кваліфікованого робітника, популяризація професійної освіти. Саме це закладено в основу єдиної методичної проблеми Центру «Підвищення якості професійної (професійно-технічної) освіти шляхом модернізації освітнього середовища, розвиток професійної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в контексті положень Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року».
   Методисти центру здійснюють організаційно-методичний супровід 49 закладів професійної (професійно-технічної) освіти державної та інших форм власності.
   З метою модернізації змісту професійно-технічної освіти впродовж 2012-2020 років творчими групами педагогів під керівництвом НМЦ ПТО розроблено 11 стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з професій, у т. ч. 7 – на основі компетентнісного підходу.
   Із 2018 року здійснюється методичний супровід запровадження у закладах профосвіти області елементів дуальної форми навчання з окремих професій.
   Розпочинаючи з 2017 року на базі ЗП(ПТ)О області відкрито 10 навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням. НМЦ ПТО здійснює організаційно-методичне консультування діяльності центрів, організовує підвищення кваліфікації і стажування педагогічних працівників на їх базі.
   Важливим напрямом діяльності НМЦ ПТО є системна робота з педагогічними кадрами для підвищення їх педагогічної компетентності та професійної майстерності.
  Одним із пріоритетних напрямів інноваційної діяльності як Центру, так і ЗП(ПТ)О області є впровадження в освіту інформаційно-комунікаційних технологій. З метою ознайомлення педагогічних працівників із можливостями програмних засобів, онлайн-сервісів та конструкторів щодо створення навчальних, демонстраційних і дидактичних матеріалів, для організації дистанційного навчання із 2019 року проводяться семінари-тренінги «Удосконалення професійної компетентності педагогів ЗП(ПТ)О з використання інформаційно-комунікаційних технологій та ресурсів мережі Інтернет».
   Навчально-методичний центр не тільки сприяє участі ЗП(ПТ)О у різних заходах всеукраїнського та міжнародного рівнів, але є також їх учасником (Всеукраїнський конкурс на кращий електронний освітній ресурс «Планета ІТ», «Панорама творчих уроків», проєкт «Міст до професійної освіти» Goethe-Institut в Україні; у вебінарах, семінарах, відеоконференціях, відеомостах, які організовують Директорат професійної освіти Міністерства освіти і науки України, Навчально-методичні центри (кабінети) України, наукові установи України, з якими укладені угоди про співпрацю).
   У 2017 та 2019 роках НМЦ ПТО працював над регіональним звітом по Туринському процесі. У ході роботи проаналізовано систему професійно-технічної освіти області з позиції бачення її стану і перспективи розвитку.
   НМЦ ПТО здійснює організаційно-методичний супровід проведення обласних етапів Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів ЗП(ПТ)О, Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «WORLDSKILLS UKRAINE» та інших галузевих конкурсів професійної майстерності.
   У 2015 році вперше на базі ВПУ № 34 м. Виноградів пройшов ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів ЗП(ПТ)О з професії слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, в якому І місце здобув Яцканич Іван (ВПУ № 34 м. Виноградів). За цей час семеро здобувачів освіти стали переможцями Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності з різних професій.
   Широкою можливістю презентувати свої досягнення є участь ЗП(ПТ)О та НМЦ ПТО у Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти». За п’ять років (із 2015 р.) НМЦ ПТО отримав чотири золоті медалі.
   На регіональному рівні щороку працюють обласні методичні секції керівних і педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, постійні семінари для новопризначених заступників директорів з навчально-виробничої роботи, старших майстрів, методистів, організовується робота творчих груп за різними напрямами: створення електронних підручників та електронних навчально-методичних комплексів із професій; підготовки завдань для проведення обласних олімпіад та конкурсів фахової майстерності тощо.
   Задля поширення кращого педагогічного досвіду на сайті Центру функціонує «Електронна бібліотека педагогічних напрацювань» і на сьогодні нараховує 154 примірники навчальної літератури, рекомендовані до використання в освітньому процесі ЗП(ПТ)О області. У розділі «Бібліотека» є підрозділ – «Електронний контент дидактичного забезпечення професійної підготовки».
   Вагомим напрямом діяльності НМЦ ПТО є інноваційна та експериментальна робота. У рамках науково-педагогічного співробітництва та впровадження результатів науково-дослідної роботи між Інститутом ПТО НАПН України та НМЦ ПТО із «Проектування інформаційно-освітнього середовища професійно-технічних навчальних закладів» створено п’ять електронних засобів навчального призначення: «Товарознавство непродовольчих товарів» з професії продавець непродовольчих товарів (кваліфікація: 3, 4 розряди), «Основи радіоелектроніки» з професії регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів (кваліфікація: 3 розряд), «Основи санітарії і гігієни у сфері послуг» (професії: перукар (перукар-модельєр), манікюрник, педикюрник) та «Технологія виготовлення чоловічих штанів» (професія: кравець), які рекомендовано відповідними комісіями Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України до використання у ЗП(ПТ)О України.
   Видавнича діяльність центру спрямована на піднесення іміджу професійно-технічної освіти. Кращі матеріали з досвіду роботи педагогічних працівників професійної освіти Закарпаття друкуються в інформаційно-методичному збірнику НМЦ ПТО «Вісник», у фахових всеукраїнських виданнях: журналах «Профтехосвіта», «Методист», «Професійна освіта». Матеріали, приурочені ПТО Закарпаття, увійшли до 3 спецвипусків журналу «Профтехосвіта» (2012, 2014, 2017 р.).
   Упродовж 2015-2017 років за ініціативи регіональної ради лідерів учнівського самоврядування закладів професійно-технічної освіти Закарпатської області та підтримки НМЦ ПТО здійснювалася широкомасштабна пошукова робота учнів для вшанування пам’яті героїв-земляків, загиблих на той час на Сході України у боротьбі за її свободу та єдність. Результатом стало видання книги «Пам’ять про подвиг» (про 74 закарпатців, які загинули на Сході, захищаючи цілісність та суверенітет України, серед яких і випускники ЗП(ПТ)О), презентація якої пройшла в усіх закладах освіти.
   Колектив НМЦ ПТО продовжує працювати над втіленням нових ідей, удосконалювати методичну роботу, організовувати її так, аби вона пробуджувала в освітянина інтерес до творчої, а не просто виконавчої діяльності, допомагала перетворювати педагогічну працю в майстерність, щоб не тільки не відстати від вимог сучасності, а й, за можливості, випередити їх.

 

 

Копірайт ©

© 2016 НМЦ ПТО

Усі права на інформацію належать Навчально-методичному центру професійно-технічної освіти у Закарпатській області

Адреса НМЦ ПТО

88006 м. Ужгород,
вул. Будителів 3/1
тел.: (0312) 66-83-09

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

http://zpto.ues.net.ua/

skype: nmc_pto

Пошук місцезнаходження

на мапі

Графік роботи

Понеділок - четвер: 8.00 - 17.00

П’ятниця: 8.00 - 15.00

Обідня перерва: 12.00 - 12.45

Вихідні: субота, неділя

Лічильник відвідувань