Історія

logo nmc 01 18

  


Професійно-технічна освіта Закарпаття: минуле та сьогодення (1945 – 2021)

 

   Відлік історії професійно-технічної освіти України сягає у далекий 1940 рік, коли Указом Президії Верховної ради СРСР від 2 жовтня № 37 була створена державна система трудових резервів, якій передавалися у підпорядкування раніше створені школи фабрично-заводських учеництв (ФЗУ). З того часу минуло 80 років.

history1
Перші спеціальні ремісничі державні школи
history3

Облаштування території

навчального закладу

   Виникнення і перший період становлення та розвитку системи професійно-технічної освіти на Закарпатті (перші спеціальні ремісничі державні школи) відноситься до кінця ХІХ – початку XX століття, коли Закарпаття перебувало у складі Австро-Угорської імперії. Пізніше, із включенням Закарпаття у вересні 1919 року до складу Чехословаччини, значно розширюється мережа навчальних закладів системи професійно-технічної освіти: перша державна фахова деревообробна школа для учнів-ремісників на Закарпатті в Ужгороді, типові ремісничі школи в інших містах краю, яких, станом на 1936 рік, нараховувалося уже 25.
   Позаяк наш край пізніше всіх увійшов до складу Радянської України, то і відлік часу існування нової системи професійно-технічної освіти розпочинається лише з 1945 року. Зрозуміло, що моделлю цієї системи стала існуюча радянська система трудових резервів. Першими професійними училищами, відкритими у післявоєнні роки, були: ремісниче училище № 6 в Ужгороді (1945 р.), школа механізації сільського господарства в с. Вилок на Виноградівщині. Згодом відкриваються ремісничі, технічні, професійно-технічні училища в Сваляві, Берегові, Хусті, Мукачеві тощо. Основними професіями на той час були: столяри, столяри-червонодеревники, теслярі, муляри, штукатури, маляри, слюсарі-ремонтники, швачки, закрійники одягу, механізатори сільського господарства.

history2
На виробничій практиці
history4

Учні набувають навичок

муйбутньої професії

   Згодом почалося реформування системи профтехосвіти на Закарпатті. Реорганізація училищ трудових резервів у профтехучилища супроводжувалася різким збільшенням (у 1,5 – 2 рази) контингенту учнів, що часто не було підкріплено відповідним розширенням навчальних площ та їх технічним оснащенням.
   Поступово професійно-технічні навчальні заклади з'явилися в кожному районному центрі (крім Рахівського), а в містах обласного підпорядкування Ужгороді, Мукачеві та Хусті діяли від двох до шести профтехучилищ.
   На початку 90-х років професійно-технічна освіта області опинилася в скрутному становищі. До загальних складнощів перехідного періоду, пов'язаних із розпадом єдиного народногосподарського комплексу колишнього Союзу та появою різних форм власності, додалися ще й труднощі організаційного характеру, пов'язані з реформуванням системи професійно-технічної освіти, розпочатим у 1988 році. У результаті проведених заходів перепрофілювання найбільш радикальні зміни торкнулися п’яти професійно-технічних навчальних закладів: ПТУ № 1 м. Ужгород було об’єднано з ПТУ № 6 на правах філії, а згодом перейшло в приміщення ПТУ № 6 і повністю злилося з ним. Ужгородське ПТУ № 2 ліквідоване, оскільки будівельні організації міста майже

P1120463

Участь у Всеукраїнськиій виставці

"Сучасні заклади освіти- 2013"

history5

На виставці

інноваційних технологій

у м. Київ (серпень 2008 р.)

повністю припинили свою виробничу діяльність і перестали замовляти підготовку кваліфікованих робітників будівельних спеціальностей. У 1991 році Мукачівське професійно-технічне училище № 3 та Виноградівське ПТУ № 34 за ініціативою їх керівників та педагогічних колективів були реорганізовані у вищі професійні училища – відповідно Мукачівське ВПУ № 3 та Виноградівське ВПУ № 34. ПТУ № 16 м. Ужгород ліквідоване в 1997 році у зв'язку з обмеженим попитом на випускників цього училища. ПТУ № 17 смт Воловець, яке готувало кваліфікованихробітників для радіотехнічної промисловості, у зв'язку з втратою замовника, у 1997 році реорганізовано у філію Міжгірського ПТУ № 12, де здійснювалася підготовка майбутніх столярів, швачок та робітників з ремонту та обслуговування електроустаткування. ПТУ № 18 м. Берегова, яке готувало кравців та закрійників чоловічого і жіночого верхнього одягу, ліквідовано з переведенням контингенту учнів та інженерно-педагогічного персоналу на навчально-матеріальну базу ПТУ № 11. Професійно-технічне училище № 32 селища Білки Іршавського району в 1998 році реорганізовано у філію Виноградівського вищого професійного училища № 34 із збереженням попереднього сільськогосподарського профілю. Однак реорганізація виявилася недостатньо обґрунтованою, тому на пропозицію обласного управління освіти і науки наказом МОН № 252 від 13 липня 1999 року філії у с. Білки повернуто попередній статус професійно-технічного училища. На кінець 1999 року в Закарпатській області функціонувало 17 ПТУ та 2 ВПУ проти 26, які проіснували до 1988 року. Загальний контингент всіх профтехучилищ області на кінець 1999-2000 навчального року налічував близько 10800 учнів проти 15970 в 1988 році. Середня наповнюваність профтехучилища – 563 учні. Навчання велося з 35 робітничих професій. Це свідчить про те, що в процесі реформування системи професійно-технічної освіти області не лише зменшилася кількість навчальних закладів, а й відбулися втрати учнівського контингенту.
   Починаючи з 1996 року, розпочалося ліцензування навчальних закладів на право підготовки кваліфікованих робітників за конкретними професіями. До початку 2000-2001 навчального року ліцензування проведено в усіх навчальних закладах.

9 123

Підсумковий захід "Вернісаж

кращого педагогічного досвіту - 2014"

   З 1 січня 2000 року за наказом Міністерства освіти і науки України для покращення діяльності ПТНЗ області створено Закарпатський обласний навчально-методичний центр професійно-технічної освіти, на який покладено функції організаційно-методичного забезпечення навчально-виробничого і навчально-виховного процесу ПТНЗ, реалізацію державної та регіональної політики в галузі професійно-технічної освіти, в тому числі:
  – здійснення контролю за додержанням на території області вимог Державних стандартів професійно-технічної освіти;
  – забезпечення професійно-технічних навчальних закладів програмно-методичною документацією, навчальною та методичною літературою, навчально-наочними посібниками;
  – забезпечення збереження, подальший розвиток мережі та навчально-матеріальної бази професійно-технічних навчальних закладів;
  – надання консультативно-методичної допомоги різним категоріям педагогічних працівників, організації підвищення кваліфікації та атестації.

konferenzija2

"Конференція працівників

професійно-технічної освіти

Закарпатської області" (2015 р.)

   Одним із напрямів розвитку системи ПТО була спроба створити навчальний заклад, який базувався б на наскрізних навчальних планах і програмах з підготовки кваліфікованих робітників, молодших спеціалістів з подальшим здобуттям вищої освіти. Так, згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 18.10.2007 року та з метою координації діяльності навчальних закладів, ефективного використання матеріально-технічної бази, кадрового потенціалу, розробки науково-методичного забезпечення навчального процесу Ужгородський професійний ліцей сфери послуг реорганізований у відокремлений структурний підрозділ – Ужгородське вище комерційне училище Київського національного торговельно-економічного університету.
   У зв’язку з реорганізацією, згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 04.06.2009 р. №481, з 01.07.2009 року ліквідовано Мукачівський професійний будівельний ліцей і професійно-технічне училище № 7 м. Мукачево. На їх базі створено державний навчальний заклад "Мукачівський професійний ліцей".
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.06.2009 р. № 485 ліквідовано Воловецький професійний ліцей шляхом злиття Воловецького професійного ліцею та Свалявського професійного будівельного ліцею.
   Розвиток професійно-технічної освіти України зумовив істотні зміни у структурі закладів освіти і, як наслідок, призвів до створення закладів нового типу. Згідно з наказами Міністерства освіти і науки України № 977 15.07.2013 року та № 978 15.07.2013 "Про деякі питання діяльності державних професійно-технічних навчальних закладів м. Ужгород та м. Мукачево" припинено діяльність шляхом реорганізації (приєднання) Ужгородський професійний ліцей до Ужгородського професійного машинобудівного ліцею та Мукачівського професійного ліцею сфери послуг до Державного навчального закладу "Мукачівський професійний ліцей". Також змінено тип на Державний навчальний заклад "Ужгородський центр професійно-технічної освіти" та Державний навчальний заклад "Мукачівський центр професійно-технічної освіти".

   Сьогодні система професійної (професійно-технічної) освіти Закарпаття нараховує 49 ЗП(ПТ)О області, в тому числі 16 державних ЗП(ПТ)О (9 професійних ліцеїв, 3 вищі професійні училища, 1 професійно-технічне училище, 1 структурний підрозділ вищого навчального закладу, 2 центри професійно-технічної освіти), 11 – міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, 4 – відомчі навчальні заклади, 7 – приватних навчальних закладів, 10 – навчальних закладів Товариства сприяння обороні України, 1 – навчальний заклад Всеукраїнської спілки автомобілістів України. Вони мають ліцензії на підготовку кваліфікованих робітників за державними стандартами зі 114 професій. 
   Пріоритетними напрямами діяльності професійно-технічної освіти області є оптимізація мережі навчальних закладів, раціональне використання держмайна, удосконалення структури і обсягів підготовки робітничих кадрів відповідно до потреб ринку праці, модернізація матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів.
   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 495 „Про затвердження Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки” рішенням сесії обласної ради 30.12.2011 року № 394 затверджено Програму розвитку професійно-технічної освіти на 2012-2016 роки області, якою передбачено виділення значних коштів на удосконалення матеріально-технічної бази ПТНЗ області. На ці кошти та частково за власні надходження в 2012-2015 роках здійснено реконструкцію, модернізацію та облаштування новітнім устаткуванням (сучасне обладнання, станки, інструменти) 21 навчально-виробничої майстерні та лабораторії з 18 професій у 11 навчальних закладах області.

   9  11  78 1 8  10  12  

Нові модернізовані навчально-виробничі майстерні та лабораторії ПТНЗ області (2013 - 2015 рр.)

      На базі ЗП(ПТ)О області створено 10 навчально-практичних центрів: сучасних будівельних технологій та матеріалів ТзОВ "Снєжка-Україна", новітніх технологій зварювання (ДНЗ "Ужгородський центр професійно-технічної освіти"); сучасних технологій харчування та ресторанного сервісу (Ужгородське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування); сучасних швейних технологій і дизайну, перукарського мистецтва (Хустський професійний ліцей сфери послуг); з підготовки монтажників санітарно-технічних систем і устаткування, з професії слюсар з ремонту колісних транспортних засобів (Хустський професійний ліцей); електротехнічних технологій (Свалявський професійний будівельний ліцей); електротехнічного спрямування "Energy Skills" (Вище професійне училище № 3 м. Мукачево); деревообробного спрямування (ДНЗ "Мукачівський центр професійно-технічної освіти"), фінансування яких здійснювалося за кошти державного бюджету та спеціального фонду закладів, а одного центру – за рахунок соціальних партнерів.

   Новостворені сучасні освітні осередки забезпечать якісну професійну підготовку здобувачів освіти різних вікових груп, стажування та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Центри сприятимуть підвищенню як загального, так і професійного їх рівня, престижу робітничих професій, позитивному іміджу професійної (професійно-технічної) освіти в регіоні зокрема та Україні.

    

   zpto 2 zpto 1 chust 10 2 1 chust 10 4 1clusar 1 21clusar 2 21
             chust 4 3 1chust 4 5 1perukar 1 21perukar 2 21zvar 3zvar 6
cvaljava 1 21cvaljava 2 21ctoljar 3 21ctoljar 2 21elektrot 1 21elektrot 2 21kucar 13 21
 Навчально-практичні центри

   На державному рівні формується новий зміст професійно-технічної освіти, триває розробка та впровадження державних стандартів. Педагогічні працівники ЗП(ПТ)О області беруть участь у розробці державних стандартів професійно-технічної освіти. З 2006-2020 роки розроблено стандарти з 22-х професій.

    Із 2018 року в окремих закладах освіти області запроваджується дуальна форма навчання з різних професій.
   Нові реалії життя зумовлюють необхідність забезпечення інноваційного характеру навчально-виховного процесу: освоєння та впровадження нових методик навчання, інноваційних технологій, форм і методів професійної підготовки учнів, поширення кращого педагогічного досвіду, урізноманітнення форм профорієнтаційної роботи, формування позитивного іміджу навчального закладу.
   Запроваджуються інформаційно-комунікаційні технології, триває комп’ютерне забезпечення навчального процесу, всі державні ЗП(ПТ)О підключені до мережі Інтернет, мають електронні адреси, функціонують вебсайти, встановлено відеозв’язок навчальних закладів з іншими освітніми установами. Це дає можливість використовувати мережу Інтернета для онлайн-спілкування, консультування, проведення вебінарів із різними категоріями педагогічних працівників, а також застосовувати електронні засоби навчального призначення, електронні презентації при проведенні уроків.
   Організовано інформування педагогічних працівників ЗП(ПТ)О через вебсайт НМЦ ПТО, інформаційно-методичний збірник "Вісник", що виходить із 2003 року.
   У навчальних закладах працюють творчі педагоги, які активно долучаються до створення методичних, дидактичних засобів навчання з професійної підготовки. Упродовж 2015-2020 років розроблено п'ять електронних підручників: „Товарознавство непродовольчих товарів” (кваліфікація: 3, 4 розряди), "Основи радіоелектроніки", "Основи санітарії і гігієни у сфері послуг" та "Технологія виготовлення чоловічих штанів", які рекомендовано Міністерством освіти і науки України до використання у ЗП(ПТ)О України.  

34
3 етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії с/г машин та устаткування

   Із метою підтримки, розвитку обдарованих учнів, виховання в них творчого ставлення до обраної професії щорічно організовуються та проводяться предметні олімпіади, конкурси фахової майстерності серед учнів і майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів. У 2015 році вперше на Закарпатті пройшов ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії слюсар з ремонту сільськогосподарської техніки і устаткування, де учень ВПУ № 34 м. Виноградів посів перше місце. За цей час семеро здобувачів освіти стали переможцями Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності з різних професій.
   Пошук нових форм, методів та змісту навчання дає змогу сприяти оновленню навчально-виховного процесу, підвищувати якість професійної підготовки учнів та посилити двосторонній зв’язок між методичною службою й навчальними закладами через організацію навчальних семінарів, тренінгів, круглих столів, майстер-класів, тематичних консультацій з питань упровадження сучасних виробничих, педагогічних технологій навчання, проведення різноманітних оглядів-конкурсів. Стало традиційним завершувати навчальний рік масовими заходами: виставки технічної і художньої творчості, методичні фестивалі, ярмарки творчості педагогічних працівників та учнів професійно-технічних навчальних закладів.
   Із 2005-2012 рік Закарпатська область була пілотною в реалізації українсько-канадського проекту "Децентралізація управління професійним навчанням в Україні". Це дало можливість покращити матеріально-технічну базу Ужгородського вищого професійного училища торгівлі та технологій харчування і ДНЗ "Мукачівський професійний ліцей", навчально-методичного центру, залучати соціальних партнерів, роботодавців до роботи Дорадчих комітетів, Консультативних рад, впровадити бізнес-планування. Учасники проекту брали участь у семінарах-практикумах, що проводилися як в Україні, так і за кордоном, де навчалися впроваджувати механізм децентралізації фінансового та адміністративного менеджменту, налагоджувати дійове партнерство з громадами і роботодавцями, здійснювати перспективне планування діяльності навчальних закладів.

   Налагоджується міжнародна співпраця навчальних закладів області, в першу чергу, з країнами ближнього зарубіжжя (Чехія, Словаччина, Польща, Угорщина). Метою такої співпраці є організація спільних культурно-масових, виховних, спортивних заходів, обмін педагогічними працівниками для освоєння новітніх технологій, методик проведення виробничого навчання тощо.

 5 5 1

 Співпраця з роботодавцями та соціальними партнерами

   В умовах реформування системи професійно-технічної освіти важливого значення набуває співпраця ЗП(ПТ)О області з підприємствами-замовниками робітничих кадрів, що дає можливість покращити матеріально-технічну базу закладів освіти та гарантувати робочі місця їх випускникам, а для педагогічних працівників – можливість підвищити свою кваліфікацію, ознайомитися та освоїти нові сучасні виробничі технології. На сьогодні налагоджені тісні зв’язки з ТОВ „Снєжка-Україна”, „Хенкель Баутехнік (Україна)”, ТОВ „Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед”, ТОВ „Ядзакі Україна” тощо.
   Тісний зв’язок між навчальним закладом і виробництвом на сучасному етапі й надалі сприятиме позитивній тенденції підвищення якості професійної підготовки майбутніх робітників та фаховому зростанню педагогів.
  Підвищується роль закладів професійної (професійно-технічної) освіти в створенні системи підготовки кваліфікованих робітників, яка б гнучко реагувала на потреби ринку праці і разом з тим була економічно стійкою, соціально захищеною та конкурентоспроможною.
   Серед основних напрямів розвитку професійно-технічної освіти є:
   - удосконалення мережі системи професійної (професійно-технічної) освіти;
   - модернізація матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти області відповідно до вимог сучасного виробництва;
  - посилення зв’язків між ЗП(ПТ)О та роботодавцями, центрами зайнятості у вивченні процесів, що відбуваються на регіональному ринку праці, моніторинг попиту на робітничі кадри для визначення реальної потреби в них при формуванні державного замовлення;
   - оновлення змісту професійно-технічної освіти шляхом упровадження оновлених державних стандартів;
  - формування системи якісного кадрового забезпечення ЗП(ПТ)О, що сприятиме підвищенню якості професійної підготовки учнівської молоді, їх готовності до потреб регіонального ринку праці;
   - упровадження в ЗП(ПТ)О сучасних педагогічних, виробничих та інформаційно-комунікаційних технологій.

            

ver 23vernisaj37vernisaj40vernisaj20vernisaj46vernisaj23
 vernisaj34vernisaj43vernisaj24vernisaj67vernisaj69vernisaj51
 

Профорієнтаційний вернісаж "Робітнича професія - крок до успіху"

Копірайт ©

© 2016 НМЦ ПТО

Усі права на інформацію належать Навчально-методичному центру професійно-технічної освіти у Закарпатській області

Адреса НМЦ ПТО

88006 м. Ужгород,
вул. Будителів 3/1
тел.: (0312) 66-83-09

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

http://zpto.ues.net.ua/

skype: nmc_pto

Пошук місцезнаходження

на мапі

Графік роботи

Понеділок - четвер: 8.00 - 17.00

П’ятниця: 8.00 - 15.00

Обідня перерва: 12.00 - 12.45

Вихідні: субота, неділя

Лічильник відвідувань